Gouda Cheese Shop - Kaashandel Peters
Buy Dutch cheese and several other Dutch products online. Perfect for corporate gifts.

Wafelhuis Stroopwafels
Freshly baked stroopwafels in Japan. Sold online or at various outlets in Japan

Estate Wines Japan
Wine gifts in Japan. Offers fine wines with home delivery anywhere in Japan.

Hilton Nagoya hotel
Stunning views over central Nagoya.

Hilton Osaka Hotel
Right opposite Osaka Station.

JapaneseStreets
Japanese street fashion

KLM Japan
Book KLM tickets online.

Nederlandse Vereniging in West Japan > article

• Meetings • Notulen, ALV - Osaka, 12 Januari 2007

Aanwezig:
Ikuko Nakamura, Paul van den Brekel (aantredend voorzitter), Karolien van den Brekel, Michiel Kernkamp (aantredend vice-voorzitter), Irene Kernkamp, Hans van Eerd, Marjan van Eerd, Peter Lutz, Laetitia Dogon. Kjeld Duits (uittredend voorzitter), Marco Bos (penningmeester), Margriet Westra (uittredend extra lid).

Voorzitter: Kjeld Duits
Notulen: Margriet Westra

1) Opening
Kjeld opent de vergadering met een welkomstwoord. Hij stelt vast dat het quorum om te stemmen gehaald wordt. Hij bedankt degenen die bijdragen hebben gegeven voor de loterij van het Oranje diner: waaronder Netslé (koffie), Organon (het aperatief), Het Ritz Carlton in Tokyo (een overnachting aldaar), Het Hilton in Osaka (een lunch, een diner in het Hilton in Osaka en een overnachting met diner in het Hilton in Nagoya). Er waren ook nog diverse donaties van de detailhandel in Kobe, waarvoor ook zeer veel dank

Ook een dankwoord aan de uittredende bestuursleden: Jan-Koen Visser (secretaris) en Margriet Westra (extra lid). De voorzitter treedt zelf ook uit en kijkt terug op 14 jaar voorzitterschap.

2) Goedkeuring jaarverslag.
De penningmeester vat de financiën nog eens samen en legt uit dat het duurste evenement het 50-jarig jubileum was. Desondanks hebben we de buffer van Yen 200.000 weten te behouden. Die buffer is nodig om de fluctuaties van deelname aan evenementen op te vangen, maar is ook voor het doen van donaties na rampen. Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

3) Terugblik op de aktiviteiten van het jaar 2005/2006
Er waren 7 aktiviteiten, waarvan er een niet door kon gaan.
23 okt. 2005 – de ALV op Rokko Mountain, gecombineerd met een barbeque (17 volwassenen en 10 kinderen)
23 nov. 2005 – het Gouden Jubileum met een hike, muziek, lezing over Ukiyoe en een rondleiding en maaltijd in een sakebrouwerij. (40 volwassenen en 9 kinderen)
4 dec. 2005- Het Sinterklaasfeest (47 volwassenen en 31 kinderen)
27 jan. 2006 – Het Oranje Diner (34 volwassenen)
1 april 2006 – Reis naar Nagasaki, wegens onvoldoende deelname geannuleerd.
9 april 2006- Kersenbloesem (Hanami) picknick en paaseieren zoeken (21 volwassenen en 5 kinderen)
17 sept. 2006 – Zwemmen bij Lake Biwa met barbeque. (18 volwassenen en 19 kinderen)

in het nieuwe verenigingsjaar
3 dec 2006 – Het Sinterklaasfeest (39 volwassenen en 24 kinderen)

4) De samenstelling van het bestuur.
Beschikbaar zijn:
Paul van den Brekel als voorzitter
Michiel Kernkamp als vice voorzitter of extra lid.
Marco Bos als penningmeester.
Kjeld Duits als speciaal adviseur.

Het nieuwe bestuur wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 2 onthoudingen.

Het bestuur heeft nog geen secretaris.

Het nieuwe bestuur neemt de voorzittershamer over.
Voorzitter: Paul van den Brekel
(Notulen: Margriet Westra)

5) Hulde aan de ex-voorzitter
Nu dat Kjeld Duits zijn fantastische carriere van 14 jaar voorzitterschap heeft afgerond, wordt hij voorgedragen als ere-lid. Dit wordt met 11 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen. Daartoe ontvangt Kjeld een oorkonde en een gegraveerde pen, met daarop de periode waarin hij voorzitter was van de NVWJ. Namens alle leden hartelijk bedankt Kjeld!

6) Plannen van het nieuwe bestuur.

Wat ideeën waar het bestuur over denkt:

a) voortzetten van de NVWJ tradities.
b) de band met Tokyo wat aanhalen, bv door het bijwonen van het Oranjebal aldaar.
c) het bijwonen van sportevenementen, bv honkbal. Er wordt gekeken naar een mogelijke rondleiding in het stadium van de Hanshin Tigers.
d) een kijkje nemen achter de schermen bij Universal Studios Japan.
e) regelmatig borrelen. Concreet voorstel op de eerste vrijdag van ieder kwartaal. Dwz. 6 april om half acht in Oude Kaas, 1 juni in Sannomiya, 5 okt. in Kyoto
f) de ALV weer in oktober houden.
g) brieven per post en email.
h) studentenkorting niet alleen voor het lidmaatschap, maar ook per evenement.
i) de financiën verbeteren door meer leden aan te trekken.

7) WVTTK: Wat Verder nog Ter Tafel Komt.
De familie Kernkamp biedt aan om de september barbeque bij hen thuis te houden.

8) Rondvraag
geen vragen en opmerkingen meer.

9) Sluiting
Bedankt voor de aanwezigheid.

19 February 2007 - Paul

♦ ♦ ♦

  1. Dag, voor Trouw ben ik op zoek naar Nederlanders in Japan om te horen hoe het hen vergaat na de aardbeving. Ik ben te bereiken op dpels @ trouw . nl of telefonisch 0031 626330340 Ik hoop van u te horen.

    Dorien Pels

    redacteur Trouw

    Dorien Pels    Friday March 11, 2011    #

Name
Email
http://
Message
  Textile help