Gouda Cheese Shop - Kaashandel Peters
Buy Dutch cheese and several other Dutch products online. Perfect for corporate gifts.

Wafelhuis Stroopwafels
Freshly baked stroopwafels in Japan. Sold online or at various outlets in Japan

Estate Wines Japan
Wine gifts in Japan. Offers fine wines with home delivery anywhere in Japan.

Hilton Nagoya hotel
Stunning views over central Nagoya.

Hilton Osaka Hotel
Right opposite Osaka Station.

JapaneseStreets
Japanese street fashion

KLM Japan
Book KLM tickets online.

Nederlandse Vereniging in West Japan > article

• Meetings • Notulen ALV September 27 2008

De aanwezige leden:

Na een goede vulling van worsten, salades, haring, broodjes, bier, wijn en andere lekkernijen werd de Algemene Leden Vergadering geopend om negen uur door onze voorzitter Paul van den Brekel.

Opening van de vergadering
Het afgelopen jaar hebben we bijna elke maand een NVWJ evenement georganiseerd waardoor de ledenbeweging weer enorm hoog was. Paul van den Brekel is teruggeroepen naar het Vaderland en zal hierbij aftreden als voorzitter van de NVWJ.

Financiële verslag
Daarna gaf Marco Bos het verslag van de financiën van dit jaar. Buiten het Sinterklaas-evenement waren de evenementen relatief goedkoop, waardoor we dit jaar een positief saldo van ¥65,000 hebben. Het totale bedrag in de kas is nu meer dan ¥300,000.
De kas was nog niet goedgekeurd door de kascommissie (hetwelk eigenlijk voor de ALV geregeld zou moeten zijn).
De kascommissie is nu samengesteld:

Ledenwerving
Een aantal leden van de NVWJ zijn uit Kansai vertrokken en het is van groots belang om het aantal leden te vergroten. Het voorstel is om het lidmaatschap te verlagen om het aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden.

De NVWJ moet ook zich ook mer inspannen voor het werven van nieuwe leden en de volgende suggesties waren naar voren gebracht:

Bestuur
Aangezien we geen vervanging kunnen vinden voor het voorzitterschap van de NVWJ onder onze leden, is het besloten dat

Volgens de statuten zou er ook een vice-voorzitter en secretaris nodig zijn, maar geen van onze leden stelt zich beschikbaar voor deze posten. Vrijwilligers gezocht.

Borrel Activiteiten
De kwartaalsborrel geinitieerd door onze voormalige voorzitter zijn een enorm success. Het is besloten dat elke borrel vanaf nu worden georganiseerd door één van onze leden.

De taak houdt in dat een bar of restaurant wordt uitgekozen, gereserveerd en een pakket van hapjes en drankjes wordt onderhandeld.

Betaling en inning van gelden wordt geregeld door de penningmeester.

Het volgende schema is vastgelegd voor het komende jaar

Voorgestelde Datum: Zondag 30 November 2008

BELANGRIJK: We hebben vrijwilligers nodig die naar Nederland gaan en op de terugweg chocoladeletters, banketstaven, pepernoten, etc. mee terug te nemen. Alle uitgaven worden door de Penningmeester vergoed.

28 September 2008 - Marco Bos

♦ ♦ ♦